Zde naleznete vybrané referenční akce ze stovek již realizovaných akcí. Pokud váháte, doporučujeme Vám obrátit se na naše zákazníky s prosbou o reference. Důkazem kvality naší spolupráce se zákazníkem je, že se k nám naši zákazníci vracejí. Pokud v níže uvedených vybraných akcích chybí akce podobná té kterou plánujete, neváhejte se na nás obrátit s žádostí o rozšíření referencí. 

 

 

Seznam vybraných referenčních zakázek

Horkovodní VS 34 Tábor 6,9 MW - projektová dokumentace (2024)

Rekonstrukce teplovodu Třebízského ulice Tábor - projektová dokumentace (2023)

Horkovodní VS 12, VS 14, VS 19, VS 17, VS 42 - 0,5 až 4,8 MW - projektová dokumentace (2022 - 2023)

VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí - horkovodní VS v budově A, rozvodna tepla v budově C a D (2022)

Jč drůbež Mirovice - ohřev teplé vody teplem z kompresorové stanice (2022)

Horkovodní VS Tábor - VS 21, VS 18, VS 23, VS 40, VS 43, VS Střelnice, VS OD Dvořák, VS Atlantis, VS Agentura (2021, 2022)

Administrativní budova a sklad Klecany (2021)

Horkovodní VS 19 Tábor - 6 MW, horkovodní VS 12 Tábor - 2,5 MW (2021)

Masokombinát Polička - modernizace produkce bouraného masa (2021)

Rozšíření MÚ Planá nad Lužnicí (2021)

Zeelandia Chelčice - ohřev vody s využitím tepla z kondenzátu (2019) 

Pila Pasák, a. s. Planá nad Lužnicí - předávací stanice 1,2 MW voda-ethylenglykol pro sušení linky na výrobu pelet - projektová dokumentace (2019)

FERT, a. s. Soběslav - přístavba soustružny a vytápění areálu zpětným získáváním tepla z chladící vody od svářecích automatů - projektová dokumentace (2019)

ZŠ Černovice - rekonstrukce centrální kotelny - projektová dokumentace (2019)

DPN Opařany - rekonstrukce centrální plynové kotelny 1,56 MW + předávací stanice,

objektových kotelen ZŠ I, Budova C, Ubytovna - projektová dokumentace (2018)

Vodňanská drůbež Mirovice - vytápění pařících van, výměníková stanice - projektová  

dokumentace (2018)

MÚ Černovice - plynová kotelna - projektová dokumentace (2018)

Poliklinika Jeronýmova ul., Tábor (JUDr. Ondra) - vytápění - projektová dokumentace (2017)

Masokombinát Polička - vytápění porážky hovězího dobytka - projektová dokumentace (2017)

PH Metal Křeč - vytápění nové výrobní haly - projektová dokumentace (2016)

MUUU Maso Písek - vytápění porážky nestandardních vepřů - projektová dokumentace

(2016)

Vodňanská drůbež, a. s. - přístavba porážky kuřat, vytápění, výměníková stanice - projektová dokumentace (2015)

MUUU Maso Písek - vytápění přístavby porážky vepřů - projektová dokumentace (2015)

JASPO Roudná - zateplení haly, vytápění, energetické hodnocení (2015)

FERT, a. s. Soběslav, nová hala, vytápění, chlazení strojů, chladící věž - projektová dokumentace (2015)

Zateplení bytového domu Farského 2198-9 Tábor, plynová kotelna - projektová dokumentace (2014)

Rekonstrukce a rozšíření sítě CZT - větev západ, Bystřice u Benešova - projektová dokumentace (2013)

FERT, a. s. Soběslav - chlazení linky drátotahu - projektová dokumentace (2013)

Klášter Tuchoměřice - projektová dokumentace vytápění (2013)

Projekt rekonstrukce výměníkové stanice ZŠ Matice školské, České Budějovice (2013)

Opravárenská hala Agrino s.r.o., Soběslav - projekt kotelny na obilí (2012)

Kulturní dům U Jelena, Bystřice - projekt vytápění (2012)

Penzion Teddy III, Kvilda - projekt vytápění (2012)

FERT, a.s. Soběslav - administrativní budova - projekt vytápění (2012)

Agrino, s.r.o. Oldřichov - centrální kotelna pro opravárenskou halu - projekt vytápění (2012)

Rekonstrukce kotelny a vytápění ZŠ a MŠ Miličín, teplovod pro MŠ a družinu - kompletní projektová dokumentace (2011)

Bytový dům č.p. 34 Kašperské Hory - projekt vytápění (2011)

Rodinný dům Borotín - projekt vytápění s tepelným čerpadlem + dodávka a montáž (2010)

COP Sezimovo Ústí - přístavba - projekt vytápění (2010)

GRAND Tábor - projekt vytápění (2010)

Penzion Teddy 3, Kvilda - projekt vytápění (2009)

FERT, a. s. Soběslav - projekt vytápění výrobních hal a zpětného získávání tepla (2008)

Město Pacov - budova radnice, kino, Základní škola nám. Svobody, Základní umělecká škola - projekt vytápění a solárního ohřevu vody (2008)

Penzion Teddy1, penzion Teddy 2 Kvilda - projekt vytápění (2007)

Vytápění zámku Trnová (2007) - projekt

Výrobní areál ROS Czech s.r.o., Most (2006) - projekt vytápění, stlač. vzduchu, VZT, plynu

Vytápění areálu Zeelandia Malšice (2006) - projekt

Výrobní objekt PK servis Tábor (2006) - projekt vytápění

MŠ Bystřice u Benešova (2005) - projekt vytápění

MIKO Opařany - výrobní hala (2005) - projekt vytápění

Výrobní hala API Slapy (2005) - projekt vytápění

Obchodní centrum Planá n. Lužnicí (2004) - projekt vytápění

Pekárna Opeko Choustník (2004) - projekt vytápění

Bytový dům č. 1, č. 2 - Bystřice (2004) - projekt vytápění

Památky Tábor (2002) - vytápění provozní budovy - projekt

GAMA a. s. Jimramov - centrální plynová kotelna - kompletní projekt (2002)

Galerie Dvořák Č. Budějovice - projekt vytápění (2001)

Koh-i-noor Mladá Vožice - centrální plynová kotelna a úpravy tepelného hospodářství - projekt vytápění (2000)

Megamarket PRIMA Cheb - vytápění vč. centrální kotelny - projekt (2000)

Gama Městec Králové - rekonstrukce vytápění a plyn. kotelna - projekt vytápění (1999)

Obytný soubor Malšice - vytápění + plyn. kotelna - projekt vytápění (1999)

Rekonstrukce VS 25 v Táboře (9 MW), teplovody + domovní předávací stanice v napojených domech - projekt (1999)

Rekonstrukce vým. stanice VAK Tábor - projekt vytápění (1998)

MŠ Planá n. Lužnicí - nástavba - kompletní rekonstrukce vytápění - projekt (1998)

Gama a. s. Trhové Sviny - centrální předávací stanice tepla a předávací stanice ve výr. objektech (1998) - projekt vytápění

Bytový dům č. 1, 2, 3, 4 na Sv. Anně v Táboře - projekt vytápění (1997-1999)

Lustry Bohemia Kamenický Šenov - rekonstrukce vytápění výr. objektu - projekt vytápění (1996)

KOH-I-NOOR Hardmuth České Budějovice - kompletní rekonstrukce vytápění a parní technologie závodu - vč. centrální plynové kotelny 5 MW a 28 objektových směšovacích stanic včetně funkce GP - projekt (1996-7)

Azylový dům sídl. nad Lužnicí Tábor - projekt vytápění (1997)

Areál Bytes Tábor - rekonstrukce VS, vytápění jednotlivých výrobních a kancelářských objektů, v objektech předávací stanice - projekt (1996)

Slovan Tábor - vytápění a plyn. kotelna - projekt (1995)

Město Horažďovice (1995-8) - projekt vytápění
1. ZŠ - rekonstrukce vytápění a plynofikace kotelny
2. ZŠ - rekonstrukce vytápění a plynofikace kotelny
Zdravotní středisko - vytápění a plyn. kotelna
Požární zbrojnice - plynová kotelna
dům č. p. 180 - plynová kotelna
dům č. p. 2,3 - plynová kotelna
dům č. p. 26 - plynová kotelna
dům č. p. 884 - plynová kotelna
kulturní dům - plynová kotelna a rekonstrukce vytápění
MŠ Jiřího z Poděbrad - plynová kotelna
kino Otava - plynová kotelna a rekonstrukce vytápění

141 b. j. Planá nad Lužnicí - rekonstrukce kotelny - projekt vytápění (1995)

Základní škola Soběslav, ul. Dr. Beneše - rekonstrukce vytápění - projekt vytápění (1994)

Kasárna P. Holého Tábor - projekty vytápění (1995-6)
budova Z - rekonstrukce vytápění
rekonstrukce vým. stanice v obj. 04
rekonstrukce vým. stanice v obj. 067
rekonstrukce vým. stanice v obj. XXXIII, jídelna a soc. zařízení VÚ 9691
vytápění objektu 066, 011, 067
rekonstrukce parovodu k VS 04, teplovod pro bud. Z

Kulturní dům Bechyně - rekonstrukce vytápění a plyn. kotelna - projekt (1994)

Spořitelna České Budějovice - vytápění přístavby provozní budovy Pražská ul. - projekt vytápění (1993)

Rekonstrukce vytápění a plyn. kotelna 4. ZŠ Tábor - projekt vytápění (1993)

Knihovna Tábor - vytápění + vým. stanice - projekt vytápění (1992)

Motorest Mašát Měšice - projekt vytápění + plynová kotelna - GP S-projekt Tábor (1991)