Firma Revit topné systémy s.r.o. byla založena jako nástupce fyzické osoby - podnikatele (podnikajícího ve stejném oboru od roku 1990) v roce 1999. Je zaměřená na zpracování projektové dokumentace obytných a rodinných domů, budov občanské vybavenosti, průmyslových závodů a pod.

Hlavní náplní je projektování ústředního vytápění, ostatní profese jsou zajišťovány profesními specialisty. Projekty jsou vždy zpracovány pouze zkušenými autorizovanými projektanty.

Námi vyprojektované akce jsou zároveň dodávány a montovány. Při montáži jsou používány výhradně naprojektované komponenty, bez záměn za komponenty méně kvalitní.

Hlavní výhodou naší firmy jsou rozsáhlé zkušenosti kterými se můžeme pochlubit. Realizovali jsme stovky zakázek od rodinných domů až po rozsáhlé výrobní areály. Více viz reference.

Dalším nezanedbatelným přínosem je, že zakázka je realizována od fáze projektu až po realizaci jednou společností. Odpadá tedy často velmi složitá komunikace mezi projektantem a realizující firmou.

Vypracujeme Vám též

průkaz energetické náročnosti budovy

Průkazy energetické náročnosti budov jsou nezbytné například k dokumentaci pro ohlášení stavby nebo dokumentaci pro stavební řízení.

28.10.2012: Přidány nové reference z aktuálních akcí